• Radio ARA

  Graffiti?

   
  (find English version Below / trouve la version Française ci-dessous)
   

  Waat ass Graffiti ? 

  Graffiti, dat sinn d’Jugendsendungen um Radio ARA!! Jonker am Alter vun 12 bis 26 Joer, hunn hei d’Méiglechkeet op hier eege Radiossendung.

  Dat ass genau denges!

  Da meld dech, hei hues de d’Méiglechkeet Musek ze spillen déi’s de wierklech gäre lauschters oder Reportagen, Interviews oder Table Ronde’en zu Themen ze maachen déi dech interesséieren.
  Keng Angscht virun der Technik, hei kanns de ënnert anerem léieren, wéi’s de richteg mam Mikro ëmgees, Interviewen interessant gestalts oder Audioschneideprogrammer benotz …
  Op de Frequenze vum Radio ARA 102,9 an 105,2 MHz huet Graffiti seng Sendezäit vu Méindes bis Freides vun 14h-17h.
  Also wanns du u Medien interesséiert bass, an der Welt eppes matdeele wëlls da meld dech op info@graffiti.lu
  Anerefalls, lauschter era wat déi aner ze soen hunn oder entdeck néi Musekstiler a looss dech ënnerhaale vun verschiddenen Themen! De ganze Programm hei.
  ———————————————————————————————————————

  C’est quoi Graffiti?

  Graffiti, ce sont les émissions pour jeunes diffusées sur Radio ARA!! Tous les jeunes âgés entre 12 à 26 ans ont l’opportunité de réaliser leur propre émission radio.

  Ca te correspond?

  Alors contactes-nous! Ici tu auras la possibilité de diffuser la musique que tu aimes, créer des reportages, interviews ou des débats sur des sujets qui t’intéressent.
  Tu n’as pas besoin d’avoir peur concernant tous les aspects techniques, ici tu pourras apprendre en outre, comment manier un micro, rendre les interviews intéressantes ou comment utiliser un programme de montage audio…
  Graffiti diffuse ses émissions du lundi au vendredi de 14h à 17h sur les ondes de Radio Ara 102,9 et 105,2 MHz.
  Si les médias t’intéressent et tu voudrais partager tes visions du monde, alors contactes-nous via mail: info@graffiti.lu
  Autrement, écoute ce que les autres ont à dire ou découvre de nouveaux styles musicaux! Tout le programme ici
  ———————————————————————————————————————

  What is Graffiti?

  Graffiti is the Youth’s shows broadcasted on Radio ARA. All young people aged from 12 to 26 have the opportunity to realize their own radio show.

  Are you interested?

  Then contact us! Here you have the opportunity to play the music you love, produce shows, interviews or discussions on topics that interest you.
  You don’t need to worry about all the technical aspects, here you can learn such things as how to handle a microphone, make interesting interviews or how to use an audio editing program…
  Tune in for Graffiti the Youth’s shows every Monday to Friday from 14h to 17h on Radio ARA on 102.9 and 105.2 FM.
  If you are interested in this media and want to share your visions of the world, please, contact us via e- mail: info@graffiti.lu
  Meanwhile, listen to what others have to say or discover new musical styles! Find the whole program here